1. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

  2. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

  3. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท THAI LUXE

  4. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

  5. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

  6. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

  7. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท  เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
Attachments:
Download this file (MOU-KTP-Corp.pdf)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ KTP Corporation [บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด]3632 kB
Download this file (MOU-Betagro.pdf)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)[บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)]1860 kB
Download this file (MOU-Central.pdf)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล[บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล]3965 kB
Download this file (MOU-CentralGroup.pdf)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง[บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง]3933 kB
Download this file (MOUมิชลินกับวิศวะ.pdf)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Siam Michelin[บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด]1326 kB
Download this file (580901_DraftMOU_TH_Major.pdf)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Major Cineplex[บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]291 kB
Download this file (MOU_150915_TLUXE_edited.pdf)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ THAI LUXE[บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท THAI LUXE]67 kB