1. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

  2. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

  3. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท THAI LUXE

  4. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

  5. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

  6. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

  7. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

  8. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

  9. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)