1. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

 2. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

 3. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท THAI LUXE

 4. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

 5. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

 6. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

 7. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 8. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

 9. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

 10. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

 11. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

 12. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เอนไกไทย จำกัด

 13. บันทึกข้อตกลง  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 14. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท Top Glove Medical (ประเทศไทย) จำกัด

 15. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เคอรี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

 16. Memorandum of Understanding for Cooperative education between Prince of Songkla University and D.B.E. Poultry Sdn Bhd

 17. Memorandum of Understanding for Collaboration between Prince of Songkla University and MIRAPRO Co.,Ltd.

 18. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 19. บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)