1. บันทึกข้อตกลง "โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง"
  2. บันทึกข้อตกลง "เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง"
  3. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
  4. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
  5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Attachments:
Download this file (Haadthip.pdf)MOU02122016[เครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]4531 kB
Download this file (ManA.pdf)MOU22122016[เครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด]4435 kB
Download this file (MOU27102016.pdf)MOU27122016[เครือข่ายสหกิจภาคใต้ตอนล่างกับ บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด]4533 kB
Download this file (MOU25082010.pdf)MOU25082010[เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง]844 kB
Download this file (MOU18032014.pdf)MOU18032014[โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง]680 kB