เอกสารรายงานบันทึกการประชุมของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Attachments:
Download this file (530719-SouthCoopMeeting.pdf)2553-07-19[รายงานการประชุมคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2553]165 kB
Download this file (530625-SouthCoopMeeting.pdf)2553-06-24[รายงานการประชุมคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2553]221 kB
Download this file (530419-SouthCoopMeeting.pdf)2553-04-19[บันทึกช่วยจำ คณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา]212 kB
Download this file (530315-SouthCoopMeeting.pdf)2553-03-15[รายงานการประชุมคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2553]277 kB