Cart

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2559

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

Thursday, 25 August 2016