Cart

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับภูมิภาค

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับภูมิภาค

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ณ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

 

Wednesday, 24 August 2016