Cart

ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ณ จ.พิษณุโลก วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก
วันที่ 6 มิถุนายน 2561

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิกที่นี่

Thursday, 21 June 2018