Cart

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9

ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.2561 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รับชมภาพบรรยากาศงานทั้งหมดได้ที่นี่

Tuesday, 04 September 2018