Cart

ประชุมเตรียมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 27 พ.ย. 2561

ประชุมเตรียมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 และ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 2/2561
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2561

รับชมภาพบรรยากาศงานทั้งหมดได้ที่นี่

ประชุมเตรียมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 2/2561

Friday, 21 December 2018