Cart

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศ รุ่น 11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คลิกเพื่อรับชมภาพบรรยากาศที่นี่

Thursday, 10 October 2019