Cart

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมดภายในงานรับชมได้ที่นี่

Tuesday, 07 May 2019