Cart

บรรยายเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

บรรยายเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ให้คณาจารย์และนักศึกษาจากม.ราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

คลิกเพื่อรับชมภาพบรรยากาศที่นี่

Thursday, 10 October 2019