เรียน  คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อมูลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ทั้งน้เพื่อเครือข่ายฯ จะนำไปรวบรวมข้อมูล

ขอขอบพระคุณค่ะ
กาญจนา กองสวัสดิ์

Attachments:
Download this file (survey_coopnet_2556_PSU.xls)แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556[สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะ/วิทยาเขต)]213 kB
Download this file (survey_coopnet_2556.xls)แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556[สำหรับสถาบันในเครือข่ายฯ]177 kB