เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเครือข่าย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดงาน “ตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษา” ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSC3 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบสถานประกอบการ มีโอกาสสอบถามตำแหน่งงาน หรือฝึกการสมัครหรือสัมภาษณ์งานได้โดยตรง กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 50 แห่ง และ นักศึกษาและผู้สนใจจากทุกสถาบันในเครือข่ายฯ จำนวน 300 คน

 กิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย การบรรยาย หัวข้อ “ สหกิจศึกษากับโอกาสเป็นผู้ประกอบการ ” โดยวิทยากร ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา และ จัดบูธนิทรรศการของเครือข่าย สถานศึกษา และสถานประกอบการ

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก