วันที่ 22 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณกาญจนา กองสวัสดิ์ เลขานุการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ 

Attachments:
Download this file (IMG_0322.JPG)IMG_0322.JPG[ ]1915 kB
Download this file (3.JPG)3.JPG[ ]968 kB
Download this file (IMG_0326.JPG)IMG_0326.JPG[ ]1476 kB
Download this file (IMG_0306.JPG)IMG_0306.JPG[ ]1788 kB