เรียน คณาจารย์ ทุกท่าน

 

บัดนี้ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 25-27กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

 

ทางเครือข่ายฯ ขอนำเสนอไฟล์เอกสารการนำเสนอของกลุ่มย่อย ดังไฟล์เอกสารแนบนี้

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นุชระพี  จันทร์ช่วย

Attachments:
Download this file (PPT.zip)PPT.zip[ ]16793 kB