เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แล้วนั้น

ในการนี้ ขอแจ้งยืนยันประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
สำหรับใบเสร็จรับเงิน จะแจกทุกท่านในวันจัดงานนะคะ ยกเว้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านสามารถนำสลิปโอนเงินไปเบิกจ่ายกับคณะได้โดยตรงค่ะ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
เลขานุการเครือข่าย

0 7428-9210

 

Attachments:
Download this file (name.pdf)name.pdf[ ]302 kB