เรียน สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน
วันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นปีที่ 6 ที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนัดพบแรงงานแทนการจัดโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษา
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา
ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 1-3 ชั่วโมง นับจากจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมได้จริง โดยนักศึกษาต้องไปลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://bit.ly/3a5unyg  ณ บูธเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างก่อนเข้างาน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 9 โทรศัพท์ 0 7428 9210

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายชื่อสถานประกอบการและตำแหน่งงาน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/songkhla 

กาญจนา กองสวัสดิ์