ขอเชิญชวนนักศึกษา .. เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานสงขลา (Songkhla Job Fair 2021)
ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://bit.ly/31AZ1wi 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำบูธเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
 
สำหรับนักศึกษา  ที่เข้าร่วมกิกรรมในครั้งนี้  จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา (e-certificate online)